Samen zorgen voor goede zorghuisvesting

Wij willen graag samen met u huisvesting realiseren waarin mensen die zorg nodig hebben en zorg bieden zo veilig en goed mogelijk kunnen verblijven,  wonen, herstellen, recreëren en werken.

Goede huisvesting is ook haalbare huisvesting. De haalbaarheid op object- of portefeuille niveau vormt de rode draad.

Samen doen betekent voor ons letterlijk samen, in nauw overleg met de gebruiker, waar mogelijk client, zorgverlener, huisvesting en bestuur ontwikkelen wij de eisen waaraan de huisvesting dient te voldoen.