Sinds de overgang naar integrale bekostiging kampen veel kleine en middelgrote zorgorganisaties met te weinig zicht op hun bedrijfsresultaat. Maar al te vaak gebeurt het dat resultaten die onderaan de streep oké lijken, dit in werkelijkheid niet zijn. Met als gevolg dat cruciale investeringen in vastgoed in de knel komen en daarmee de continuïteit van de organisatie in gevaar komt.

Om deze risico’s tijdig te signaleren en om te buigen, hebben CFO Capabel en Bruco huisvestingsadviseurs samen de FIVA-scan ontwikkeld. Deze scan geeft u snel inzicht in uw resultaten uit reguliere bedrijfsvoering en kapitaalslasten, en zorgt ervoor dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan bij grootschalige investeringen in vastgoed.

Hoe werkt de FIVA-scan?

Tijdens de FIVA-scan:

  • voeren we allereerst een financiële scan uit, waarbij we onderzoeken of uw bedrijfsvoering gezond is conform het principe van de integrale bekostiging
  • duiden we waardoor een eventueel negatief resultaat wordt veroorzaakt en dragen we oplossingen aan
  • voeren we, als de uitkomst op uw kapitaalslasten negatief is, optioneel een vastgoedscan uit; hierbij beoordelen we elk vastgoedobject op prestatie en kwaliteit
  • bieden we u aanknopingspunten en concrete oplossingen hoe u dit negatieve resultaat kunt ombuigen.

Meer weten over de FIVA-scan?

Graag willen wij een kennismakingsafspraak met u maken om onze FIVA-methodiek toe te lichten. Indien u op voorhand al vragen heeft, kunt u ons telefonisch of per mail bereiken.

In de brochure leest u alvast meer over de FIVA-scan.