De financiering van zorghuisvesting werd veelal verzorgd door de overheid, woningbouwcorporaties en banken. Woningbouwcorporaties droegen daarnaast ook zorg voor de realisatie. Door de veranderde positie van deze partijen zijn zorgorganisaties steeds vaker aangewezen op private partijen voor de financiering van haar huisvesting.

Gezien het stabiele karakter van de zorgsector tonen private partijen meer en meer interesse om te investeren in zorghuisvesting. Door de onbekendheid van de zorgsector met private financiering en vice versa is de begeleiding van het proces van cruciaal belang. Wij kunnen partijen begeleiden in dit proces door inzicht te geven in o.a. de doelgroep, vergoedingssystematiek, overheidsbeleid, cultuur etc. Naast de inhoudelijke kennis met betrekking zorghuisvesting staan wij in contact met diverse geïnteresseerde private financiers voor zowel kleine als grote projecten.

Meer weten over financiering?

Graag willen wij een kennismakingsafspraak met u maken om de mogelijkheden te bespreken. Indien u op voorhand al vragen heeft, kunt u ons telefonisch of per mail bereiken.