Bel gerust: 06-229 37 820

PROGRAMMA VAN EISEN

Een volledig uitgebalanceerd plan dankzij onze kennis, ervaring en passie​ bij nieuwbouw en renovatie in de zorg.

CIRCULAIR

Wij streven ernaar om positief bij te dragen aan de wereld voor de mens, het milieu en de toekomst. Bruco volgt de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen. Waar mogelijk passen we dit binnen de gestelde projectkaders in.

SAMEN

Samen doen betekent voor ons letterlijk samen, in nauw overleg met de gebruiker, management en waar mogelijk cliënt, inventariseren wij zorgvuldig de eisen en wensen en vertalen dit in een programma van eisen waaraan de huisvesting dient te voldoen.

Haalbaar

Goede huisvesting is ook haalbare huisvesting. De haalbaarheid van de  eisen worden door ons zorgvuldig gewogen en besproken zodat er een haalbaar plan ontstaat.

NIEUWBOUW OF RENOVATIEPLANNEN?​

U heeft nieuwbouw of renovatieplannen. Maar hoe zorgt u ervoor dat dit project niet te groot wordt of uit de hand loopt? Dat het project haalbaar is en u niet continu achteraf discussies heeft en hoeft bij te stellen? Hoe voorkomt u faalkosten, vertraging tijdens de bouw en klachten achteraf? Hoe houdt u grip op de financiën? Met een programma van eisen van Bruco.

tevreden klanten, daar doen we het voor

Bruco is sterk in de communicatie; meegaand, begrijpend, maar laat niet het kaas van zijn brood eten. Bruco creëert meerwaarde en brengt overduidelijk zijn geld op.

Kees Quak
Initiatiefnemer
Stichting Droom je Thuis

De voordelen van een Programma van eisen

Maatwerk: dankzij interviews van directie, medewerkers, bewoners.

Een duidelijk ingekaderd project voor meer focus en een betere kostenbeheersing.

Meer structuur en overzicht: altijd antwoord op vragen tijdens de realisatie en alle details worden meegenomen.

Tevredenheid: tevreden eindgebruikers en opdrachtgever.

Efficiency: uw project verloopt op alle fronten sneller en effficiënter.

Portfolio

Wij zijn trots op alle opdrachten en klanten waar we voor werken. Groot of klein. Wij laten u graag onze portfolio zien. Hieronder een selectie:

ouderinitiatief
Droom je thuis

Het ouderinitiatief 'Droom je Thuis' wil een veilig, warm thuis bieden aan 12 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De keuze viel op Bruco voor een programma van eisen.

Doel:
Een goed afgestemde huisvesting voor een optimaal welbevinden en -waar mogelijk- zelfstandigheid van de bewoners.
Kostenbeheersing: geen aanpassingen achteraf, geen meerkosten.

Bijsturen voor kinderdagverblijf

De bouw van een nieuw kinderdagverblijf met een zorgfunctie liep uit de hand. Om tijdens de bouw te kunnen bijsturen is Bruco benaderd om het bouwproject te toetsen en alsnog een programma van eisen op te stellen.

Doel:
Bouwproject weer beheersbaar maken.

nieuwbouw voor Gemiva - schoonhoven

Gemiva SVG groep kan een kleinschalige woonwijk realiseren met een maatschappelijke voorziening in de vorm van woningen voor gehandicapten met een activiteitencentrum op de locatie van een voormalige meubelfabriek in Schoonhoven.
Bruco maakt onder andere het programma van eisen voor dit bouwproject.

Doel:
Een goed kader bieden als basis voor de bouwdirectie, de ontwerpen van de architect en een efficiënt bouwtraject.

opdrachtgevers