Bel gerust: 06-229 37 820

OUDERINITIATIEF DROOM JE THUIS

Het ouderinitiatief ‘Droom je Thuis’ wil een veilig, warm thuis bieden aan 12 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De keuze viel op Bruco voor een programma van eisen.

Doel

Het ouderinitiatief wil een goed afgestemde huisvesting voor een optimaal welbevinden en -waar mogelijk- zelfstandigheid van de bewoners. Kostenbeheersing: geen aanpassingen achteraf, geen meerkosten en duidelijk gestructureerde eisen en wensen.

Oplossing

Voor de uitwerking en engineering van het project is het van belang dat de huisvestingseisen en wensen m.b.t. de doelgroep vastgelegd en in het proces verankerd worden. De oplossing is het opstellen van het programma van eisen. Bruco kijkt naar de behoeften en eisen van de eindgebruikers en zorgverleners binnen het project ‘Droom je thuis’ en kan leunen op de jarenlange eigen ervaring met bouwprojecten voor deze doelgroep.

aanpak

Voor Droom je Thuis is een concept programma van eisen opgesteld met ruimtelijke voorstellen.

Dit concept heeft Bruco met de initiatiefnemers en zorgverleners in detail besproken. 

Vervolgens kon Bruco alle ideeën en eisen van de verschillende belanghebbenden verwerken in het programma van eisen.

In dit programma van eisen komen de volgende speciefieke aspecten aan bod: bouwkundig, werktuigbouwkundig, eletrotechnisch, communicatie en domotica.

Het programma van eisen vormt de basis voor de verdere architectonische en technische uitwerking van het gebouw en toetsing van de ontwerpen en prijsvorming.

resultaat

Een programma van eisen dat als leidraad dient in het gehele proces om de uitwerking van de plannen te kunnen toetsen aan de afspraken. Afwijkingen en aanvullende wensen en eisen kunnen nu eenvoudig worden vastgesteld.

tevreden klanten, daar doen we het voor

Guido van Arkel van Bruco is onze steun en toeverlaat. Op basis van ruime kennis en ervaring weet hij alles in goede banen te leiden. Hij brengt structuur aan in overleggen en legt afspraken duidelijk vast. Guido is sterk in de communicatie, meegaand, begrijpend, maar laat niet het kaas van zijn brood eten. Hij creëert meerwaarde en brengt overduidelijk zijn geld op. Weet de nodige besparingen binnen te halen en bewaakt onze financiële belangen.
Bruco is doelmatig, gestructureerd en doortastend. Ik waardeer vooral de betrouwbaarheid. Ik beveel dit bedrijf van harte aan.

Kees Quak
Initiatiefnemer
Stichting Droom je Thuis

De voordelen van een Programma van eisen

Maatwerk: Dankzij interviews van directie, medewerkers, bewoners.

Een duidelijk ingekaderd project voor meer focus en een betere kostenbeheersing.

Meer structuur en overzicht: Altijd antwoord op vragen tijdens de realisatie en alle details worden meegenomen.

Tevredenheid: Tevreden eindgebruikers en opdrachtgever.

Efficiency: Uw project verloopt op alle fronten sneller en effficiënter.

Bent u ook benieuwd naar wat onze dienstverlening voor uw vraagstuk kan betekenen? Neem contact op om een afspraak te maken!