Bel gerust: 06-229 37 820

VAN KINDEROPVANG NAAR WONEN MET ZORG

Er is de wens om een locatie in Zwijndrecht voor kinderopvang een andere bestemming te geven: wonen met zorg. In 2021 komt deze locatie beschikbaar voor herbestemming. Voor de herontwikkeling en procesbewaking, vroeg Gemiva aan Bruco om een ontwikkelplan op te stellen met oog voor alle facetten van dit project.  

Doel

Het plan is om op de locatie van een voormalige kinderopvang een woonvoorziening voor Gemiva te realiseren van 24 plaatsen met ondersteunende voorzieningen. Zo wil Gemiva mensen met een verstandelijke beperking en een 24 uurs zorgvraag hier kunnen huisvesten.

Het doel van het ontwikkelplan zelf is een haalbaar en transparant ontwikkelplan met een heldere project definiëring, ontwikkeloplossingen en duidelijk geformuleerde randvoorwaarden. 

Oplossing

De planontwikkeling van Bruco bevat meerdere fases en onderdelen: van een gestructureerde analyse van de wensen en eisen opdrachtgever, de locatie mogelijkheden en afstemming met de gemeente. Voor de planontwikkeling leunt Bruco op de jarenlange eigen ervaring met bouwprojecten voor deze doelgroep. 

aanpak

Het opstellen van een globale planning waarin alle fases en aandachtspunten zijn opgenomen: met SO, VO, DO de bestemmingsplanprocedure en de procedure en selectie van aannemers en de gunning.

Opstellen van van eerste schetsen tot bouwtekeningen door de architect.

Het in kaart brengen van het ruimtelijk programma.

Overzicht en uitwerken van alle benodigde installaties. 

Formuleren van de ambities: anticiperen van exit eisen tot circulair bouwen. 

Uiteraard maakt Bruco gebruik van de aanwezige expertise en jarenlange ervaring en heeft oog voor de gebruikers: zorgmedewerkers en de bewoners met een beperking. 

resultaat

Een plan met oog voor alle facetten van dit bouwproject. Zodat het project een gestructureerde ontwikkeling en minimale doorlooptijd kent.

De voordelen van PLanontwikkeling

Maatwerk: gestructureerde analyse van de wensen en eisen opdrachtgever en locatie mogelijkheden.

Heldere projectdefiniëring met ontwikkeloplossingen en (financiële) randvoorwaarden. 

Meer structuur: integrale coördinatie van adviseurs, eisen overheden en omgeving.

Efficiency: minimale doorlooptijd tot en met de oplevering van uw zorggebouw en/of woningen.

Bent u ook benieuwd naar wat onze dienstverlening voor uw vraagstuk kan betekenen? Neem contact op om een afspraak te maken!