Bel gerust: 06-229 37 820

VISIE OP

zorghuisvesting

Het gebruik en de gebruiker staan centraal, dat is waarvoor we het doen. Daarom staat ‘samen’: bij ons centraal. Andere belangrijke kernwaarden zijn: analytisch, betrouwbaar en snel, duurzaam en circulair, betaalbaar en toekomstbestendig. Dat is waar u voor kiest als u kiest voor zorghuisvestingsprojecten met Bruco.

analytisch

Wij hebben een scherp analytisch oog voor de complexe vraagstukken in de zorgvastgoed. Door onze jarenlange ervaring begrijpen wij de behoeftes en wensen in de zorgmarkt als geen ander. We zoeken permanent naar optimale oplossingen zodat we voor u het gewenste resultaat bereiken.

betrouwbaar & snel

De aanpak van Bruco is helder en transparant. Wij werken voor en met de opdrachtgever. Al 18 jaar verdiepen we ons in de marktontwikkelingen, financieringsmogelijkheden, doelgroepen en bijbehorende duurzame huisvesting. Hierdoor kunnen wij betrouwbaar en snel optimale huisvestings-oplossingen bieden in de zorg. 

Duurzaam & CIRCULAIR

Wij streven ernaar om positief  bij te dragen aan de wereld voor de mens, het milieu en de toekomst. Bruco heeft oog voor duurzaamheid en circulair bouwen binnen de gestelde projectkaders.

Samen

Samen doen betekent voor ons letterlijk samen, in nauw overleg met de gebruiker, waar mogelijk cliënt, zorgverlener, huisvesting, bestuur en overheid.

BETAALBAAR & TOEKOMSTBESTENDIG

Goede huisvesting dient ook betaalbaar en toekomstbestendig te zijn. Het draait om een gezonde leef- en werkomgeving en een gezonde exploitatie nu en in de toekomst.

opdrachtgevers