Bel gerust: 06-229 37 820

PLAN ONTWIKKELING

Een haalbaar en inpasbaar plan dankzij onze creativiteit, kennis en ervaring bij het ontwikkelen en herbestemmen van uw bestaande vastgoed of een locatie. Wij ontzorgen u volledig in het ontwikkelproces van A tot Z. Van idee tot realisatie. 

Duurzaam

Wij streven naar innovatieve oplossingen om de flora en fauna, het milieu zo goed mogelijk in te passen en zo min mogelijk te belasten.

SAMEN

Samen houdt in dat we de  stakeholders betrekken in de verschillende fases van planontwikkeling. Draagvlak is immers cruciaal voor succes. We stemmen de mogelijkheden af met de gemeente en overheden, overleggen met omwonenden, zodat we een gedragen plan ontwikkelen binnen de gestelde kaders

toekomst-bestendig

We onderzoeken uw situatie en gaan door totdat we de meest ideale en toekomstbestendige oplossing hebben: vanuit maatschappelijk en financieel oogpunt. We sluiten aan op maatschappelijke ontwikkelingen, houden rekening met de omgeving en dragen zorg voor een goed exit van het gebouw bij eind gebruiksduur.

eEN LOCATIE OF BESTAAND GEBOUW HERONTWIKKELEN?

U heeft een terrein of een bestaand gebouw dat u wil herontwikkelen. U wil het een nieuwe functie geven. De vragen vliegen op u af. Welke functie? Is het toekomstbestendig? Past het binnen het huidige bestemmingsplan? Wat vindt de gemeente? Hoe zorgt u ervoor dat dit project haalbaar wordt en aansluit bij uw wensen, de wensen van de doelgroep en die van de omgeving? Hoe weet u dat het plan past binnen de gestelde kaders en het beoogde rendement oplevert? Hoe selecteert u de juiste adviseurs en hoe laat u ze optimaal samenwerken? Hoe komt u tot een optimale realisatie en oplevering van uw vastgoed?  
Met een ontwikkelplan van Bruco.

tevreden klanten, daar doen we het voor

We hebben gekozen voor Bruco vanwege de ijver, doorzettingsvermogen en kennis van zaken. Op basis van ruime kennis en ervaring weet Bruco alles in goede banen te leiden.

Kees Quak
Initiatiefnemer
Stichting Droom je Thuis

De voordelen van planontwikkeling

Bruco is de schakel tussen idee en realisatie. Wij zijn in staat een (her) ontwikkeling volledig voor de klant te verzorgen. Van grond- en vastgoedexploitatie, overleg met overheden tot en met de oplevering waarbij wij zorgdragen voor alle facetten van dit veelzijdige proces.

De voordelen:

Maatwerk: gestructureerde analyse van de wensen en eisen van de opdrachtgever en de locatiemogelijkheden.

Heldere projectdefiniëring met ontwikkeloplossingen en (financiële) randvoorwaarden. 

Meer structuur: integrale coördinatie van de adviseurs, de eisen van overheden en de omgeving.

Resultaat: Een gestructureerde ontwikkeling en minimale doorlooptijd tot en met de oplevering van uw zorggebouw en/of woningen.

Portfolio

Wij zijn trots op alle opdrachten en klanten waar we voor werken. Groot of klein. Wij laten u graag onze portfolio zien. Hieronder een selectie:

Van kinderopvang naar wonen met zorg

Er is de wens om een locatie in Zwijndrecht voor kinderopvang een andere bestemming te geven: wonen met zorg.

Doel: Een goede aanpak en inzicht in het hele proces en grip op de bouw.

Hiervoor vroeg Gemiva aan Bruco om een ontwikkelplan op te stellen met oog voor alle facetten van dit project.

Studie: Duurzaam wonen in Delft

Bruco maakte een ontwikkelplan voor kleine duurzame woningen op een locatie in Delft met een verouderd bedrijfsterrein.

Doel: een ontwikkelplan voor duurzame woningen voor verhuur met een 'hofje'.

Een nieuw plan in schoonhoven

Gemiva SVG groep
koos voor Bruco voor een complex vastgoedproject. 

Doel: een kleinschalige woonwijk met een maatschappelijke voorziening: woningen voor gehandicapten met een activiteitencentrum op de locatie van een voormalige meubelfabriek
in Schoonhoven.

opdrachtgevers