Bel gerust: 06-229 37 820

EEN NIEUW PLAN IN SCHOONHOVEN

Naast het historische centrum van Schoonhoven stond de voormalige meubelfabriek AZS. In opdracht van de grondeigenaar en Gemiva-SVG Groep ontwikkelt Bruco 15 particuliere woningen en een zorggebouw met 33 plaatsen. De initiatiefnemers kozen voor Bruco voor het programma van eisen en vervolgens voor de planontwikkeling voor dit complexe vastgoedproject. 

Doel

Ontwikkeling en realisatie van 15 particuliere woningen en een zorgvoorziening met 33 plaatsen voor mensen met een beperking.

Oplossing

Voor de zorgvoorziening is een programma van eisen opgesteld in nauw overleg met de gebruikers. Voor de woningen onderzocht Bruco in overleg met lokale makelaars wat de lokale woonwensen zijn voor deze locatie. De behoeftes en wensen zijn vertaald in een stedenbouwkundig plan op basis waarvan we de haalbaarheid berekenden.

aanpak

Bruco is een spin in het web bij de realisatie van dit vastgoed project en draagt zorg voor:

Een programma van eisen voor het zorggebouw. 

Onderzoek naar het woonconcept voor de locatie op basis waarvan een
stedenbouwkundigplan is ontwikkeld door Kokon Architectuur en stedenbouw.

De selectie van adviseurs voor het uitvoeren van de benodigde onderzoeken onder meer op het gebied van veiligheid, constructie, milieu, flora en fauna in verband met de ontwikkeling van de locatie. Op basis van deze onderzoeken en het stedenbouwkundigplan heeft Bruco een gondexloitatie opgesteld voor de gehele ontwikkeling.

In nauw overleg met de gemeente en betrokkenen is het bestemmingsplan gewijzigd van industrie naar wonen en zorg.

Vooruitlopend op de realisatie, is de bestaande fabriek reeds gesloopt.

In samenwerking met een aannemer en de architect zijn de plannen verder uitgewerkt en geoptimaliseerd.
In het proces vormen het programma van eisen en het woonconcept de leidraad.

resultaat

Naar verwachting start de bouw van het zorggebouw en de woningen in 2021. Na oplevering is de voormalige vervuilde fabriekslocatie getransformeerd tot een mooie moderne woonwijk met een zorggebouw met veel groen waarin mensen met en zonder beperking samen kunnen wonen.

De voordelen van een programma van eisen en PLanontwikkeling

Geen kopzorgen: we nemen werk uit handen van A tot Z.

Meer focus en een betere kostenbeheersing, alle stappen worden gezet voor een optimaal resultaat. 

Efficiency: uw project verloopt op alle fronten sneller en effficiënter.

Tevredenheid: tevreden eindgebruikers en opdrachtgever.

Bent u ook benieuwd naar wat onze dienstverlening voor uw vraagstuk kan betekenen? Neem contact op om een afspraak te maken!